Rozpoznawanie domeny publicznej

kalkulator domeny publicznej

W ramach prac Koalicji Otwartej Edukacji zaprojektowano dostosowany do zapisów polskiego prawa autorskiego kalkulator Domeny publicznej. Ułatwia on ustalenie statusu prawnoautorskiego wybranego utworu poprzez zadawanie kolejno następujących po sobie pytań, dotyczących m.in. postaci interesującego nas materiału czy daty jego publikacji.

Skorzystaj → Kalkulator domeny publicznej

Działanie kalkulatora opiera się na schemacie przygotowanym przez Tomasza Ganicza i udostępnionym pierwotnie w repozytorium Wikimedia Commons. Schemat ten, podobnie jak kalkulator, pozwala ustalić status prawnoautorski jedynie dla dzieł pierwotnych.

Poniżej publikujemy jego opracowaną graficznie kopię, opublikowaną w broszurze Otwartość w publicznych instytucjach kultury, której współwydawcą jest Instytut Kultury Miejskiej.

domena_schemat

© Tomasz Ganicz, 2011 CC BY-SA 3.0
© Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski 2011 CC BY-SA 3.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *