Jak zwiększyć reuse domeny publicznej?

reuse

Mam wrażenie, że dyskusja wokół digitalizacji dziedzictwa koncentruje się w Polsce głównie na różnorodnych problemach związanych ze skanowaniem i udostępnianiem zbiorów – kwestiach technicznych, standardach, prawie autorskim. Nie może nie dotykać także – co oczywiste – wątku finansowania projektów cyfryzacyjnych.

Do katalogu podstawowych problemów związanych z cyfryzacją dziedzictwa dodać warto jeszcze jeden. Trzeba zastanawiać się i badać, w jaki sposób zdigitalizowane zbiory historyczne z domeny publicznej są i mogą być w Polsce ponownie wykorzystywane oraz wypracować strategie pozwalające zwiększyć poziom ich użycia.

W czerwcu w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku zorganizowaliśmy małe konsultacje-warsztaty dotyczące ponownego wykorzystania (reuse) zasobów domeny publicznej – zwłaszcza w edukacji. Chcieliśmy zastanowić się, jakie są bariery związane z dostępnością i prawdziwą otwartością zasobów polskich bibliotek cyfrowych. Opracowaliśmy też wstępną analizę SWOT reuse domeny publicznej w Polsce.

Interesują nas szczególnie:
– metody badania wykorzystania zbiorów cyfrowych
– metody ewaluacji projektów digitalizacyjnych
– strategie promocji zbiorów bibliotek cyfrowych
– praktyka rozpoznawania statusu prawnoautorskiego udostępnianych zbiorów (po stronie bibliotekarzy i po stronie użytkowników) i projektowanie wsparcia w tym zakresie
– kwestie otwartości w instytucjach GLAM w kontekście standardu OpenGLAM oraz kosztów i zysków związanych z otwieraniem zasobów.

Wkrótce na stronach szukamy.org pojawią się opracowane materiały z tego spotkania. Na bieżąco informować też będziemy o publikowanych badaniach i analizach tego problemu – postaramy się zbudować bazę wiedzy na ten temat.

Zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w tę inicjatywę. Prosimy o kontakt.

Marcin Wilkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *