buty

Reklama firmy Leiser, wydrukowana w „Danziger Heimatkalender 1927”, wyd. Danziger Verlags-Gesellschaft, Danzig, 1927; http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=7800&from=FBC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.