czekolada

Reklama czekolad zamieszczona w „Danziger Kalender 1925”, wyd. A. W. Kafemann Verlag, Danzig, 1925; http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=10680&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.