.Kamieniczki gdańskie z ul. Długiej 74 oraz z ul. Długi Targ 41, ilustracja książki „Lehrausstelung der Technischen Hochschule, Gdańsk, 1934; http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=1120&from=FBC