Samolot

link do źródła rycina Reinholda Curickego, Der Stadt Danzig historische Beschreibung, 1687 : www.flickr.com

Marek-Kudła-animacja-samolot.
Zaanimowana rycina Reinholda Curickego z XVII wieku przedstawiająca przelatujący nad kościołem św Elzbiety w Gdańsku mały samolot.