Kołdunki gotowane z gryczanej mąki, Skrzętna Gospodyni, 1876, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=236353&from=FBC

Kołdunki gotowane z gryczanej mąki, Skrzętna Gospodyni, 1876, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=236353&from=FBC