Samolot

link do źródła rycina Reinholda Curickego, Der Stadt Danzig historische Beschreibung, 1687 : Marek-Kudła-animacja-samolot.

Zaanimowana rycina Reinholda Curickego z XVII wieku przedstawiająca przelatujący nad kościołem św Elzbiety w Gdańsku mały samolot.