Kuropatwy i Jarząbki, „Bluszcz”, 1914,

Najdelikatniejsze z dzikiego ptactwa są kuropatwy i jarząbki, o ile nie są przepieczone, gdyż wtedy zupełnie smak tracą;

http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=490&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=