„Gdańska gadka” – fascynująca mikstura języków różnych narodów i kultur

„Gdańska gadka” – jest coś, co skłania do użycia tego właśnie wyrażenia dla zobrazowania niezwykłego zjawiska językowego, które pojawiło się na terenie historycznego miasta Gdańska. Miasta tygla kulturowego, wyjątkowego właśnie dlatego, że przez wiele setek lat pozwoliło wykształcić także językową miksturę, która dziś językoznawcom i historykom smakuje wybitnie. Mowa mieszczan, taka gadka szmatka – żywa, niepokorna i jak to społeczeństwo – ciekawa i nader różnorodna.