Dyspozycja obiadów na cały tydzień, „Dobra Gospodyni” 1905, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=190253&from=FBC