„Cukier Krzepi”, Tygodnik Ilustracja Polska 1931, nr 14, s. 16, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/329896?tab=1